Lietuviškai English Russian
MassAlert - Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema
www.massalert.eu 

Efektyvus visuomenės informavimas apie stichines nelaimes arba kitokio pobžio ypatingas situacijas šiuolaikiniame, nuolat skubančiame pasaulyje,  kasdien tampa vis didesniu iššūkiu.  Labai svarbu laiku ir tinkamai informuoti visuomenę apie susidariusią ar gręsiančią krizinę situaciją, o jai įvykus – suteikti rekomendacijas, kokių veiksmų imtis, siekiant apsaugosti turtą, sveikatą ir gyvybes.

 

Šiandien, kada gamtos kataklizmų ir pramoninių avarijų pasekmės sukelia didžiulius materialinius nuostolius,  savalaikė informacinė sklaida yra itin aktuali. Paskaičiuota, jog vien Europoje 2001 – 2010 metų laikotarpiu krizinių situacijų metu patirtų nuostolių suma viršijo 12 mlrd. dolerių (šaltinis: www.emdata.be).

Esamos perspėjimo sistemos – sirenos, TV, radijas, ar kitos tradicinės komunikavimo priemonės dėl apribotų informatyvumo ar pasiekiamumo, negali garantuoti, jog laiku ir išsamiai bus galima informuoti visuomenę apie susidariusią ekstremaliąją situaciją.

Įvairiose ES šalyse atlikus tyrimus ir mokslines studijos („CHORIST“, „EU-ALERT“), siekiant išsiaiškinti, kokia šiuolaikinė technologija patenkintų visuomenės perspėjimo apie krizines situacijas poreikius.

Tyrimų metu buvo nustatyta, jog viešųjų judriojo ryšio tinklų teikiama paslauga „Cell Broadcast“ yra ta techninė terpė, kuri tenkintų tiek vyriausybinių, tiek privačių asmenų poreikius skleisti ir gauti informaciją. Cell Broadcast technologija pasižymi šiomis savybėmis:

 • Naudoja jau esančią technologinę bazę – viešojo judriojo telefono ryšio operatorių tinklus;

 • Judriojo ryšio tinklai įgalina pasiekti absoliučią visuomenės daugumą;

 • Cell Broadcast technologija leidža kelių sekundžių laikotarpyje perduoti perspėjimo žinutes visiems judriojo ryšio tinklo naudotojams nurodytoje teritorijoje;

 • Nesukuria papildomos apkrovos telekomunikacijų operatorių tinklams, ir nėra įtakojama jau esamos tinklų apkrovos.

UAB „NT Service“ sukūrė MassAlert™ sprendimą, kuris, naudojantis šiuolaikinėmistechnologijomis, leidžia vyriausybinėms organizacijoms efektyviai bendrauti su visuomene, įvykus krizinei situacijai. Sprendimas yra pagrįstas perspėjimo žinučių siuntimo viešaisiais judriojo ryšio tinklais, naudojant Cell Broadcast technologiją. MassAlert™  taip pat numatytos ir papildomos perspėjimo priemonės:

 • perspėjimo žinučių siuntimas per IP sąsają į personalinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir kitus vartotojų galinius įrenginius, naudojančius WEB aplikacijas;

 • perspėjimo žinučių įterpimą į skaitmeninės televizijos signalus DVB-T/C tinklus;

 • Aliarmo sirenų kontrolę per Cell Broadcast, IP ir TETRA tinklus.

MassAlert™ sistema pasižymi šiais unikaliais bruožais:

Geografiškai orientuotų žinučių siuntimas – žinutės priklausomai nuo poreikio, gali būti siunčiamos visai šaliai, atskiriems rajonams, atskiroms savivaldybėms ar specialiai pasirinktoms poveikio zonoms;

 • Integruota Geografine Informavimo Sistema ( ESRI® ArcGIS™ );

 • Išankstinių informacinių žinučių parinktys, potencialiai galimoms pavojingoms situacijoms;

 • Saugios prieigos sprendimai naudotojų ir tinklo operatorių sujungimams;

 • Hierarchinė vartotojų teisių valdymo sistema;

 • Paskirstyta kontrolės sistema, leidžianti valdyti sistemą įvairioms už visuomenės saugumą atsakingoms institucijoms;

 • Realizuotas suderinamumas su įvairiais mobiliojo ryšio infrastruktūros tiekėjais (Nokia, Siemens, NSN, Huawei, Motorola, Ericsson ir t.t.);

 • Atitinka EU-ALERT ir CMAS reikalavimus perspėjimo sistemoms;

 • Aukšto pasiekiamumo dubliuota sprendimo architektūra.


Sistemos architektūra

Sistema palaiko paskirstytą architektūra, kuri leidžia išnaudoti sistemos funkcionalumą skirtingoms institucijoms pagal teritorinį suskirstymą ir priskirtą atsakomybę.

nuotraukų galerija